บอร์ด ความรัก,ความรักคือการยอมรับไม่ใช่การยอมทน ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย ยางแบนจูงความรักต้องเข้าใจ ไม่ใช่ ตามใจ ต้องประคับประคอง ไม่ใช่ ครอบครองต้องถามไถ่ ไม่ใช่ ซักถามต้องแบ่งปัน ไม่ใช่ กีดกันต้องจำได้ ไม่ใช่ ฝืนจำต้องออกจากใจ ไม่ใช่ ออกคำสั่งต้องเรียกหา ไม่ใช่ เรียกร้องกว่าจะมาพบกันได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะ ต ก ลงปลงใจ ยิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายจงถนอมกันไว้ ให้มากๆคำอธิบาย ชอบเอามาใช้ใน วันที่ไร้ประโยชน์คำขอ โ ท ษ ชอบเอามาใช้ในวันที่สายคำว่ารัก ชอบเอามาพูดกั๊ก ตอนมัน เ สี ย ด า ยและคำพูดอีกมากมาย ที่เอามาล่อให้กลับไป อยู่ในคอกควายเช่นเดิมหลายๆ ครั้งเรามองข้ามคนใกล้ๆ จนกระทั่งวันหนึ่งเค้าหายไปถึงได้รู้ว่าที่ ผ่ า น มาเราน่า อิ จ ฉ า แค่ไหน ที่ได้หัวใจเค้ามาถ้าคุณ “เคย” รักใครสักคน คุณจะรู้ว่า1. โลกเรานั้นมันมีเรื่องสำคัญๆ อยู่แค่สามเรื่องเท่านั้นแหละ นั่นคือการค้นหาอะไรสัก อ ย่ า งเพื่อกินค้นหาอะไรสักอ ย่ า ง เพื่อดื่ม และค้นหาใครสักคนเพื่อรัก2. ความรักนั้นมันก็เหมือนนาฬิกาทราย เพราะเมื่อหัวใจเต็มเปี่ยม ส ม อ ง มักจะว่างเปล่า3. คน โ ง่ หรือคนฉลาดอาจไม่ แ ต ก ต่างกันมากนัก ย า ม เมื่อ ต ก อยู่ในห้วงรัก4. ผู้ชายมัก อ ย า ก จะเป็นรักแรกของผู้หญิง ในขณะที่ผู้หญิงอ ย า กจะเป็นความโรแมนติ กครั้งสุดท้ายของผู้ชาย5. รักแท้มันก็เหมือนหมอนใบหนึ่ง คุณกอดหมอนได้ ทุ ก เวลาที่คุณมีปัญหาคุณร้องไห้ซบหน้ากับหมอนได้ ทุ ก เมื่อที่คุณ เ จ็ บ ป ว ด คุณกอดหมอนได้ ทุ ก ครั้งที่คุณมีความสุข6. คุณต้องจูบกันตั้งมากมายเลยแหละ กว่าจะได้เจอเจ้าชาย7. ตอนที่คุณเคยรักใครคนหนึ่ง คุณสามารถทำเพื่อใครคนนั้น ได้ ทุ ก อ ย่ า ง แหละ ยกเว้นกลับไปรักเขาเหมือนเดิม อีกครั้งในวัน8. ในโลกเรานี้ มีอยู่สามสิ่งที่ไม่อาจปิดบังได้ เลย นั่นคือ การไอ, ความ ย า ก จ น, และความรัก9. ถ้าคุณพอจะรู้ว่าความหมาย ที่แท้ของความรักคืออะไร นั่นก็คงเป็นเพราะใครบางคน10. การ ต ก หลุมรักใครบางคนที่ไม่มีวันรักคุณนั้น มันก็เหมือนกับความ พ ย า ย า มจะแหวกฟ้าคว้าดาวนั่นแหละคุณรู้ดีแก่ใจว่ายังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ แต่คุณก็ยัง พ ย า ย า ม อยู่ดี